När du besöker Ljungarockens hemsida https://ljungarocken.com behandlar vi dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att hantera dina personuppgifter så säkert som möjligt. Nedan finner du information om vilka uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi måste även spara en del uppgifter till bokföring eventuell retur/reklamation. Alla uppgifter som vi hanterar, hanteras i enlighet med GDPR.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter Ljungarocken kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, epost och i vissa fall även annan information du delger oss i ev formulärs fritextfält. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

Tredje part

Inga personuppgifter som vi behandlar säljs eller överförs till tredje part. Nödvändig data kommer endast i det fall det är nödvändigt att delas med tredje part för att de ska kunna utföra sina tjänster åt oss.

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Ingen information kan dock kopplas till en specifik individ. Läs mer i vår Cookiepolicy.

Klagomål och frågor

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. Om du anser att vår hantering av dina personuppgifter inte sker i enlighet med sekretess- eller personuppgiftslag (GDPR) kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information om hur du kommer i kontakt med dem hittar du på deras hemsida: www.imy.se.